Luật sư tư vấn hợp đồng

Trong các giao dịch thương mại giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng pháp lý chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một vấn đề vô cùng quan trọng. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm đã từng tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hiểu biết về văn hoá và môi trường kinh doanh các quốc gia, Văn phòng luật sư Ban Mai đảm bảo cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng logic và chặt chẽ nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tối đa.

Các dịch vụ tư vấn hợp đồng được cung cấp bao gồm:

– Tư vấn các quy định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;

– Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật để đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

– Tham gia đàm phán hợp đồng;

– Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng;

– Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

– Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng để đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

– Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng của doanh nghiệp;

– Tư vấn, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng cho doanh nghiệp;

– Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

luat-su-phan-minh-thanh-luat-su-gioi
Luật sư Phan Minh Thanh – Văn phòng luật sư Ban Mai

Các loại hợp đồng thường xuyên tư vấn:

– Hợp đồng kinh tế;

– Hợp đồng mua bán hàng hóa

– Hợp đồng góp vốn công ty;

– Hợp đồng đại lý;

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

– Hợp đồng liên doanh;

– Hợp đồng môi giới;

– Hợp đồng ủy thác hàng hóa;

– Hợp đồng nhượng quyền thương mại;

– Hợp đồng thuê nhà;

– Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng vay vốn;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Hợp đồng ủy quyền

– Hợp đồng dịch vụ;

– Hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn.

LIÊN HỆ CHO CHÚNG TÔI:

1/ Luật sư  Phan Minh Thanh – Điện thoại : 0348.111.555

2/ Luật sư Lê Thị Trúc Quỳnh  – Điện thoại : 0902.030.011

3/Chánh văn phòng luật sư: Hoàng Trọng Phán – Điện thoại: 0913.061.405

4/ Phó Chánh văn phòng luật sư: Phí Thị Xoan – Điện thoại: 0917.196.565

5/ Chuyên viên văn phòng luật sư: Nguyễn Đình Duy Quang – Điện thoại: 0865.598.699

– Emai nhận thông tin: vanphongluatsubanmai@gmail.com

– Địa chỉ: Phòng 702, Tòa Tháp A, 173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

#Luatsugioihanoicantim, #Luatsugioihanoihinhsu, #Luatsugioihanoidansu, #Cantimluatsugioihanoi, #Luatsugioihanoi, #Luatsuphanminhthanh0348111555, #Luatsuhoangtrongphan0913061405, #luatsunguyendinhduyquang0865598699

Tags: , , ,

Bài viết trước đó Thi hành án Hình sự & Dân sự
Bài viết sau đó Luật sư tư vấn khác