VỤ SỬ DỤNG BẰNG GIẢ ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ NHIỀU CÁ NHÂN SẼ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ, HÀNH CHÍNH, KỶ LUẬT ĐẢNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngày 14/12/2020, Viện kiểm sát tối cao có thông báo trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong vụ án “Giả mạo trong công tác”. Theo đó, VKSNDTC có yêu cầu Cơ quan điều tra xác định rõ từng cá nhân sử dụng bằng giả như thế nào? yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý đối với các trường hợp sử dụng bằng giả để thi tuyển công chức, bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và sử dụng vào những việc khác, ngoài ra còn đề nghị xử lý trách nhiệm của Đảng viên, công chức, viên chức…
Song song với sự kiện này, ngày 14/12/2020 Văn phòng chính phủ có văn bản gửi Bộ công an, Bộ GD-ĐT, VKSND Tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. Thủ tướng yêu cầu không bỏ lọt tội phạm trong vụ bằng giả trường Đại học Đông Đô.
Như vậy, với quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của VKSND tối cao, chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, tới đây sẽ có nhiều cá nhân, viên chức, công chức, sỹ quan bị xử lý… nhiều luận văn, luận án đã bảo vệ xong sẽ bị hủy kết quả; Cá nhân những người sử dụng bằng giả sẽ đối mặt với việc bị xử lý về Hình sự, hành chính, kỷ luật đảng…
Luật sư Phan Minh Thanh tham gia vụ án từ đầu, Hiện đang bận, tới đây có thể bận hơn…