MỘT NGÀY CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN

Rất biết ơn và cảm ơn các anh chị Kiểm sát viên đã tạo điều kiện giúp đỡ Luật sư hoàn thành nhiệm vụ của mình trong chuyến công tác ngắn ngày ở tỉnh Phú Yên.

2 công việc: Phúc cung + sao chụp hồ sơ vụ án gần 10K bút lục đc thực hiện gọn trong 1 ngày… quả là ấn tượng!

Cuối ngày tranh thủ đi chụp vài bức hình làm kỷ niệm. Sáng mai luật sư khởi hành đi TP.HCM sau đó trở về Vinh – Nghệ An và cuối cùng sẽ về HN.

Có thể là hình ảnh về đang đứng và ngoài trời