Thư ký luật sư Bùi Lan

THỪA KẾ DI SẢN

THỪA KẾ DI SẢN

CHA MẤT CON CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ DI SẢN TỪ BÀ NỘI ? Câu hỏi: Bà nội tôi có 1 thửa đất 1200m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà nội tôi vẫn đứng tên, năm 2019 bà nội tôi mất không để lại di chúc, bà nội tôi có 6 người con trong đó bố tôi là con cả. Năm 2010 bố tôi mất trong 1 vụ tai nạn giao …

PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ “THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT ?

PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ “THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT ?

“Thượng tôn pháp luật” là cách sử dụng từ Hán Việt, mà khi được diễn đạt thuần túy theo từ ngữ tiếng Việt, thì có nghĩa là “pháp luật là trên hết”; và nếu được diễn đạt theo thuật ngữ trong ngành luật học, thì là “sự nghiêm minh của pháp luật”. “Thượng tôn pháp luật” trong tiếng Anh là “Strictly …