Tư vấn Pháp luật đấu thầu

Tư vấn pháp luật đấu thầu

Tư vấn pháp luật đấu thầu

Văn phòng luật sư Ban Mai - Dịch vụ tư vấn pháp luật đấu thầu Đấu thầu ngày càng trở lên phổ biến tại Việt Nam. Pháp luật về đấu thầu cũng ngày càng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của thực tế. Tuy nhiên, một hạn chế lớn của pháp luật Việt Nam là tính pháp điển hóa của pháp luật không cao. …