Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại

Văn phòng luật sư Ban Mai – Dịch vụ Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh …