Nhượng quyền thương mại

Văn phòng luật sư Ban Mai – Dịch vụ Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Văn phòng luật sư Ban Mai xin gửi đến khách hàng dịch vụ nhượng quyền thương mại.

Điều kiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại:

 • Bên đăng ký nhượng quyền phải có hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm;
 • Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại;
 • Đã tiến hành hoạt động đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền;
 • Đáp ứng đầy đủ điều kiện về hàng hoá, dịch vụ theo đó hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại và là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh;
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.
luat-su-phan-minh-thanh-van-phong-luat-su-ban-mai
Luật sư Phan Minh Thanh – Văn phòng luật sư Ban Mai

Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

 • Nội dung của nhượng quyền thương mại;
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền;
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền;
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán;
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ nhượng quyền thương mại của Văn phòng luật sư Ban Mai

 • Tiến hành tra cứu, tư vấn và lựa chọn hình thức nhượng quyền thương mại phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng;
 • Đánh giá tiềm năng và triển vọng khai thác của hình thức nhượng quyền thương mại được lựa chọn, đánh giá năng lực của bên nhượng quyền;
 • Phân tích khía cạnh pháp lý về hoạt động phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn các khía cạnh pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước; nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài (đặc biệt lưu ý với khách hàng các khía cạnh pháp lý liên quan đến pháp luật thương mại, pháp luật canh tranh, pháp luật hợp đồng và pháp luật về sở hữu trí tuệ);
 • Tư vấn và làm việc với đối tác nước ngoài trong lĩnh vực phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Tham gia soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, khuyến nghị các rủi ro, đề xuất giải pháp, hỗ trợ tham gia đàm phán ký kết hợp đồng;
 • Tham gia đàm phán hợp đồng nhượng quyền và triển khai hệ thống;
 • Tư vấn về soạn thảo hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo ủy quyền của khách hàng tại Sở Công Thương và Bộ Công Thương;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký bổ sung, đăng ký điều chỉnh thông tin nhượng quyền thượng mại khi hoạt động nhượng quyền được triển khai;
 • Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình nhượng quyền thượng mại.
luat-su-phan-minh-thanh-van-phong-luat-su-ban-mai
Luật sư Phan Minh Thanh – Văn phòng luật sư Ban Mai

Để những vấn đề của bạn được giải quyết hiệu quả nhanh chóng.

Hãy liên hệ với chúng tôi:

– Luật sư Phan Minh Thanh – Điện thoại: 0348.111.555

– Luật sư Lê Thị Trúc Quỳnh – Điện thoại: 0902.030.011

– Luật sư Nguyễn Văn Thưởng – Điện thoại: 0904.218.179

– Chánh văn phòng luật sư: Phí Thị Xoan – Điện thoại: 0963.960.089

Emai: vanphongluatsubanmai@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 702, Tòa Tháp A, 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Face book:

https://www.facebook.com/luatsubanmai

https://www.facebook.com/luatsuphanminhthanh

Văn phòng luật sư Ban Mai luôn đồng hành cùng Quý khách hàng!

Tags: , , , ,

Bài viết trước đó LUẬT SƯ ĐI LÀM TRONG ĐẠI DỊCH…
Bài viết sau đó Luật sư lao động