VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BAN MAI GIAO LƯU CÙNG ANH CHỊ EM PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ…

Tham gia giao lưu cùng anh chị em phóng viên báo chí…
Trong công việc chúng tôi tương trợ lẫn nhau; ngày nghỉ chúng tôi giao lưu hát cho nhau nghe, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó.
Luật sư – Nhà báo mối lương duyên không thể tách rời !

Luật sư Phan Minh Thanh – Cùng phóng viên, báo chí

 

 

 

 

Tags: ,