VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BAN MAI VỚI ANH CHỊ EM PHÓNG VIÊN, BÁO CHÍ…

Tham gia ngoại khóa cùng anh chị em phóng viên báo chí

Luật sư Thanh cùng các phóng viên báo chí K9 tham gia khóa ngoại khóa

 

 

 

 

 

Tags: ,