KHAI XUÂN ĐẦU NĂM CÙNG ANH CHỊ EM PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ….

Đầu xuân Canh Tý Trưởng văn phòng TS. Luật sư Phan Minh Thanh thuộc Văn phòng luật sư Ban Mai – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Khai xuân đầu năm cùng anh em phóng viên báo chí.

 

 

 

Tags: , , ,