MỘT NGÀY CÔNG TÁC Ở NAM ĐỊNH…

MỘT NGÀY CÔNG TÁC Ở NAM ĐỊNH…
Khám nghiệm, hoà giải, lập 4 loại văn bản liên quan cho các bên trong 1 vụ giao thông ở Nam Định mất trọn 1 ngày…
Kết quả, cuối ngày giải phóng xe ô tô, xe máy cho các bên. Trân trọng cảm ơn anh em công an đã tạo điều kiện giúp đỡ…
KL: Chăm chỉ, sáng tạo, khôn khéo thì việc khó đến mấy cũng thành công !