NGÀY CUỐI TUẦN CỦA LUẬT SƯ PHAN MINH THANH CÙNG CÁC ANH CHỊ LUẬT GIA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chiều thu biên giới….

Luật sư Phan Minh Thanh cùng các anh chị luật gia du lịch, giải tỏa căng thẳng áp lực công việc

luat-su-phan-minh-thanh
Luật sư Phan Minh Thanh – Hội luật gia thành phố Hà Nội

 

 

 

Tags: , , ,