THÔNG BÁO – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BAN MAI

HƯỞNG ỨNG KÊU GỌI CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG DỊCH COVID 19

Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 15/04/2020 Văn phòng luật sư Ban Mai – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ làm việc với khách hàng theo hình thức: Họp/hội thoại trực tuyến 24/24 (MEETING ZOOM)

ID/ Địa chỉ của chúng tôi như sau:

285 – 644 – 2450

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!

HOTLINE: 024.62.915.925 / 0348.111.555 – Luật sư Phan Minh Thanh

Hướng dẫn thực hiện:
1/ Máy điện thoại chỉ cần có 3G/ 4G hoặc wifi kết nối Internet
2/ Vào App Store –> Chọn tìm kiếm —> gõ Zoom clound meeting –> chọn Nhận (để tải về máy)
3/ Tìm và bấm biểu tượng ZOOM trên màn hình điện thoại —> chọn Join —> Gõ ID của chúng tôi ở trên: 285 – 644 – 2450 —> Chọn Join —> chọn Join with Video —-> chọn Call using Internet Audio (Sau đó bạn có thể nói chuyện video với chúng tôi)

Văn phòng luật sư Ban Mai

Tags: , ,

Bài viết sau đó Luật sư dân sự