NGƯỜI DÂN KÊU CỨU, CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA!

THÊM 1 VỤ TRÂU ĐỰC Ở XÃ KIÊN Đ, HUYỆN CHIÊM HÓA, TUYÊN QUANG

Sau vụ Trâu đực ở huyện Tân Kỳ – Nghệ An xử lý không rõ ràng thì lại có 1 vụ trâu đực ở Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang có dấu hiệu Bao che, bỏ lọt tội phạm – Người dân kêu không thấu trời xanh. Mời các bạn xem đơn gửi kèm để nắm thông tin.
Việc bao che cho nhau, bỏ lọt tội phạm và ức hiếp dân lành vẫn là chuyện xảy ra thường ngày ở Huyện…
Luật sư Phan Minh Thanh đang nghiên cứu hồ sơ và các căn cứ pháp lý để có hướng giúp đỡ gia đình chị Xuân.

Tags: , , , ,